dnes je 5.3.2024

Input:

Certifikát autorizovaného inspektora

2.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.14 Certifikát autorizovaného inspektora

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Možnost realizovat stavbu na základě oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora zavedlo ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb. Od té doby doznala i tato úprava značných změn, zejména pak v důsledku novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb., která zejména posílila postavení osob, které by jinak byly účastníky řízení o povolení příslušného záměru.

Základem celého postupu je tedy soukromoprávní smlouva, kterou si sjedná za účelem ověření dokumentace, osvědčení, že stavba může být v navržené podobě provedena a vydání certifikátu (příp. výkonu dozoru nad prováděním stavby) stavebník s autorizovaným inspektorem. Základní práva a povinnosti, které si mezi sebou mohou stavebník a autorizovaný inspektor ve smlouvě dohodnout, upravuje § 149 stavebního zákona. Případná