dnes je 14.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

METODICKÉ USMERNENIE k činnosti stavebných úradov vo veci záväzných stanovísk dotknutých orgánov

14.7.2023, Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v § 140b ods. 1 definuje záväzné stanovisko ako „...stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Stavebný portál.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.