dnes je 29.11.2023

Input:

Manipulace s vodním dílem při povodních

7.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.72 Manipulace s vodním dílem při povodních

Ing. arch. Hana Krupníková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Působnost povodňové komise ve věci zajišťování manipulace na vodním díle po dobu povodně, není-li přítomen vlastník.

Situace, kdy vlastník vodního díla (např. rybníku) není na tomto díle přítomen a po dobu povodně je nezbytné v rámci řízení ochrany před povodněmi provádět na díle manipulace, by měla být ošetřena v manipulačním řádu tohoto vodního díla. Vodoprávní úřad může podle § 59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uložit svým rozhodnutím vlastníku vodního díla povinnost zpracovat a předložit mu ke schválení manipulační řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí o schválení vydá, a lhůtu k předložení nebo k předloženému manipulačnímu řádu uložit provést doplnění nebo