dnes je 19.7.2024

Input:

Povolování kácení dřevin - aktuální metodika

2.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.70 Povolování kácení dřevin – aktuální metodika

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Kácení dřevin a jeho povolování provází mnohdy stavební činnost v území, a jako takové je po administrativní stránce poměrně úzce spjato s procesy dle stavebního zákona. Úprava povolování kácení dřevin je obsažená v ust. § 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK”) a ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., a stejně jako stavební zákon prošla v minulosti mnohými změnami. Vzájemný vztah obou úprav a zejména jejich časová a funkční provázanost byla v minulosti mnohokrát předmětem odborných diskusí, metodik a soudní judikatury (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. 3 As 94/2013, který nejenže zdůraznil požadavek na věcné odůvodnění povolení ke kácení dřevin s ohledem na jejich funkční a estetický význam, ale zejména