dnes je 23.2.2024

Input:

Veřejnoprávní smlouva - obecné vymezení a její použití v procesech upravených stavebním zákonem

25.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.22 Veřejnoprávní smlouva – obecné vymezení a její použití v procesech upravených stavebním zákonem

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Veřejnoprávní smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Její základní úprava je obsažena v ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Správní řád rozeznává dva základní druhy veřejnoprávních smluv, a to veřejnoprávní smlouvy subordinační a koordinační. Kromě toho není vyloučeno, aby zvláštní právní předpis upravoval i zcela jiný, speciální, typ veřejnoprávní smlouvy (např. na úseku ochrany životního prostředí). Smlouvy koordinační uzavírají vzájemně mezi sebou stát, veřejnoprávní korporace, jiné právnické osoby zřízené zákonem a právnické a fyzické osoby, pokud