dnes je 20.4.2024

Input:

Stavby do 25 m2 nevyžadující žádné povolení stavebního úřadu

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.20 Stavby do 25 m2 nevyžadující žádné povolení stavebního úřadu

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Jedním ze základních typů staveb nevyžadujících pro svou realizaci územní rozhodnutí ani stavební povolení jsou stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím