dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 9 Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.10 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 9 Nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

Mgr. Laura Fotopolusová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

(1) Vláda ustanoví nariadením vlády maximálnu výšku nájomného bez úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a bez nákladov na prevádzku, údržbu a opravy bytového domu; vláda môže ustanoviť odlišnú maximálnu výšku nájomného v závislosti od regiónov, projektov nájomného bývania a roku ich kolaudácie. Vláda ustanoví nariadením vlády pravidlá výpočtu a aplikácie maximálnej výšky nájomného.

(2) Nájomné podľa odseku 1 vláda nariadením vlády zvýši raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(3) Okrem prípadov uvedených v nájomnej zmluve podľa tohto zákona je