dnes je 22.5.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 6 Štruktúra právnych vzťahov medzi subjektami štátom podporovaného nájomného bývania

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.7 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 6 Štruktúra právnych vzťahov medzi subjektami štátom podporovaného nájomného bývania

Mgr. Laura Fotopolusová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

(1) Vláda schvaľuje na návrh agentúry najmä

a) kritériá výberu investičných partnerov,

b) výber investičných partnerov,

c) uzatvorenie, zmenu a ukončenie každej investičnej zmluvy agentúrou.

(2) Agentúra a investičný partner uzatvárajú, menia a ukončujú investičnú zmluvu. Uzatvorenie, zmena a ukončenie investičnej zmluvy agentúrou bez predchádzajúceho súhlasu vlády je neplatné.

(3) Investičný partner alebo viacerí investiční partneri a

a) prenajímateľ uzatvárajú, menia a ukončujú zmluvu o prevádzke bytového domu,

b) tretia osoba uzatvárajú zmluvu podľa osobitného predpisu s cieľom nadobudnúť podiel