dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 6 Štruktúra právnych vzťahov medzi subjektami štátom podporovaného nájomného bývania

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.7 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 6 Štruktúra právnych vzťahov medzi subjektami štátom podporovaného nájomného bývania

Mgr. Laura Fotopulosová

(1) Vláda schvaľuje na návrh agentúry najmä

a) kritériá výberu investičných partnerov,

b) výber investičných partnerov,

c) uzatvorenie, zmenu a ukončenie každej investičnej zmluvy agentúrou.

(2) Agentúra a investičný partner uzatvárajú, menia a ukončujú investičnú zmluvu. Uzatvorenie, zmena a ukončenie investičnej zmluvy agentúrou bez predchádzajúceho súhlasu vlády je neplatné.

(3) Investičný partner alebo viacerí investiční partneri a

a) prenajímateľ uzatvárajú, menia a ukončujú zmluvu o prevádzke bytového domu,

b) tretia osoba uzatvárajú zmluvu podľa osobitného predpisu s cieľom nadobudnúť podiel jedným alebo viacerými investičnými partnermi v obchodnej