dnes je 13.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 4 Hospodárenie agentúry

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.5 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 4 Hospodárenie agentúry

Mgr. Laura Fotopolusová

(1) Príjmy agentúry tvoria najmä

a) vstupný členský a ročný členský poplatok členov agentúry,

b) prostriedky štátneho rozpočtu,

c) reklamné a marketingové príjmy,

d) finančné príspevky (ďalej len „príspevky”) podľa § 5 ods. 5 písm. b) až f),

e) dary a iné príjmy.

(2) Výdavky agentúry tvoria najmä náklady na činnosť agentúry podľa tohto zákona.

(3)Zásady hospodárenia agentúry určia stanovy agentúry.

Z dôvodovej správy:

Ustanovenia § 4 ustanovujú, že príjmami agentúry sú predovšetkým vstupný členský poplatok a členský ročný poplatok jej členov, prostriedky štátneho rozpočtu, marketingové príjmy, ako aj dary a iné nenávratné finančné príspevky. Stanovy agentúry určia jednotlivé zásady jej hospodárenia.


Komentár k ustanoveniu §4:

K odseku 1: Odsek 1 predmetného ustanovenia určuje, čo