dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 19 Prechodné ustanovenia

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.20 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 19 Prechodné ustanovenia

Mgr. Laura Fotopolusová

(1) Úrad vlády a Ministerstvo financií Slovenskej republiky založia agentúru do 31. decembra 2022.

(2) Výška príspevku každého člena agentúry podľa odseku 1 na činnosť agentúry na rok 2022 je 333 000 eur.


Komentár k ustanoveniu §19:

K odseku 1: Odsek 1 ustanovenia §19 určuje povinnosť založenia agentúry bližšie vymedzenej v ustanovení §3 zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky teda musia tak urobiť do 31. decembra 2022.

K odseku 2: Členmi agentúry sú v zmysle ustanovenia §3 ods. 5 zákona o štátnej podpore nájomného bývania zakladatelia a investiční partneri. Títo členovia agentúry majú podľa ustanovenia §19 ods. 2 povinnosť poskytnúť príspevok na činnosť agentúry v zákonom stanovenej výške, t.