dnes je 23.9.2023

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 19 Prechodné ustanovenia

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.20 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 19 Prechodné ustanovenia

Mgr. Laura Fotopolusová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

(1) Úrad vlády a Ministerstvo financií Slovenskej republiky založia agentúru do 31. decembra 2022.

(2) Výška príspevku každého člena agentúry podľa odseku 1 na činnosť agentúry na rok 2022 je 333 000 eur.


Komentár k ustanoveniu § 19:

K odseku 1: Odsek 1 ustanovenia § 19 určuje povinnosť založenia agentúry bližšie vymedzenej v ustanovení § 3 zákona o štátnej podpore nájomného bývania. Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky teda musia tak urobiť do 31. decembra 2022.

K odseku 2: Členmi agentúry sú v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona o štátnej podpore nájomného bývania zakladatelia a investiční partneri. Títo členovia agentúry majú podľa ustanovenia § 19 ods. 2 povinnosť poskytnúť