dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 18 Informačný systém štátom podporovaného nájomného bývania

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.19 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 18 Informačný systém štátom podporovaného nájomného bývania

Mgr. Laura Fotopolusová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

(1) Informačný systém štátom podporovaného nájomného bývania pozostáva z

a) registra prenajímateľov a

b) registra záujemcov.

(2) Register prenajímateľov je informačný systém agentúry o prenajímateľoch, ktorí uzatvorili zmluvu o prevádzke bytového domu, a ktorého súčasťou sú najmä

a) identifikačné údaje prenajímateľa v rozsahu údajov zapísaných o prenajímateľovi v obchodnom registri,

b) identifikačné číslo dane z príjmov právnických osôb prenajímateľa,

c) identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty prenajímateľa,

d) identifikačné údaje o jednom alebo všetkých bytových domoch v rámci agentúrou schváleného projektu nájomného bývania, v rozsahu ich