dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 15 Neplatnosť skončenia nájmu bytu

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.16 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 15 Neplatnosť skončenia nájmu bytu

Mgr. Laura Fotopolusová

Neplatnosť skončenia nájmu bytu má zmluvná strana právo uplatniť na súde v lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede z nájmu bytu alebo odstúpenia od nájomnej zmluvy podľa tohto zákona. Účinky právneho úkonu smerujúceho k skončeniu nájmu nie sú podaním žaloby dotknuté.

Z dôvodovej správy:

V lehote dvoch mesiacov odo dňa doručenia výpovede z nájmu bytu alebo odstúpenia od nájomnej zmluvy má právo zmluvná strana uplatniť na súde neplatnosť skončenia nájmu bytu.


Komentár k ustanoveniu §15:

V prípade, ak je jednej zo zmluvných strán doručená výpoveď alebo odstúpenie od zmluvy podľa ustanovenia §13 zákona o štátnej podpore nájomného bývania a druhá zmluvná strana s tým nesúhlasí, má možnosť brániť sa voči tejto výpovedi alebo odstúpeniu od zmluvy na