dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 8 Osobitné požiadavky na zhotovovanie stavieb

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 8 Osobitné požiadavky na zhotovovanie stavieb

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 8

Osobitné požiadavky na zhotovovanie stavieb


(1) Stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov je povinný zabezpečiť, aby bola stavba podľa odseku 3 uskutočnená podľa návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania, ktoré stavebník obstaral súťažou návrhov, súťažným dialógom, rokovacím konaním so zverejnením alebo inovatívnym partnerstvom. 

(2) Stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov, ktorým je orgán verejnej moci, je povinný zabezpečiť, aby súčasťou novej stavby určenej na užívanie verejnosťou a na verejných priestranstvách podľa odseku 3 bolo umiestnenie umeleckého diela v hodnote najmenej 0,5 % z predpokladanej hodnoty, ktoré je stavebník povinný umiestniť na