dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 7 Všeobecné zásady výstavby

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 7 Všeobecné zásady výstavby

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 7

Všeobecné zásady výstavby


1) Výstavbu možno uskutočniť len v súlade so zásadami a regulatívmi funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia podľa územnoplánovacej dokumentácie a v súlade s dokumentáciou schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav, na pozemkoch usporiadaných podľa podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov a s usporiadanými vlastníckymi vzťahmi k pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice možno v dohode uzatvorenej v súvislosti s investičnou činnosťou v meste alebo mestskej časti pre konkrétnu stavbu, zmenu stavby, stavebnú úpravu, konkrétne stavebné práce, odstránenie stavby, terénne úpravy, vonkajšie