dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 65 Prechodné ustanovenia

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.66 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 65 Prechodné ustanovenia

Mgr. Ivan Poruban; JUDr. Milan Sklenár, PhD.

§ 65

Prechodné ustanovenia


(1) Právne vzťahy a z nich vyplývajúce práva a povinnosti, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov v oblasti výstavby, zostávajú zachované, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Konania začaté na stavebných úradoch podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. marca 2024, sa dokončia na stavebnom úrade podľa doterajších predpisov podľa predpisov účinných do 31. marca 2024.

(3) Na konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2024 sa vzťahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

(4) Konania začaté na stavebných úradoch podľa doterajších predpisov, ktoré neboli