dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 58 Priestupky

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.59 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 58 Priestupky

Mgr. Ivan Poruban

§ 58

Priestupky


(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) nezabezpečí, aby počas uskutočňovania stavebných prác svojpomocou bola prístupná požadovaná dokumentácia stavby,

b) neoznačí stavenisko podľa tohto zákona,

c) neoznačí viditeľne informačnú konštrukciu alebo zmontovaný výrobok svojím menom a priezviskom alebo názvom, logom alebo iným označením umožňujúcim verejnú identifikáciu vlastníka,

d) neoznámi stavebnému úradu zmenu v osobe stavebníka,

e) inému bráni v príprave alebo zhotovovaní stavby podľa tohto zákona alebo stavby alebo uskutočňovaní stavby, najmä tým, že bráni vstupu na pozemok, na ktorom sa má stavba zhotoviť alebo stavebná činnosť vykonať.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) uskutočňuje stavebné práce bez ohlásenia,

b) uskutočňuje stavbu svojpomocou pre seba bez osoby