dnes je 16.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 51 Nariadenie neodkladných prác

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 51 Nariadenie neodkladných prác

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

§ 51

Nariadenie neodkladných prác


(1) V nariadení neodkladných prác stavebný úrad určí rozsah požadovaných stavebných prác, podmienky ich uskutočnenia vrátane podmienok dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a lehotu na ich uskutočnenie. Lehota musí byť primeraná závažnosti nedostatkov, ktoré je potrebné nariadením odstrániť, najmä zohľadniť reálne možnosti uskutočnenia stavebných prác.

(2) Stavebný úrad môže na zabezpečenie neodkladných prác nariadiť vlastníkovi stavby

a) obstarať posúdenie technického stavu stavby oprávnenou osobou alebo

b) vypratať stavbu.

(3) Ak je na nariadenie neodkladných prác potrebná projektová dokumentácia alebo iné podklady, ktoré nie sú dostupné v informačnom systéme, stavebný úrad v nariadení