dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 44 Kolaudácia stavby

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.45 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 44 Kolaudácia stavby

Mgr. Ivan Poruban

§ 44

Kolaudácia stavby


(1) Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii stavby, ak sa kolaudácia stavby vyžaduje.

(2) Kolaudáciu vykonáva stavebný úrad, ktorý overoval projekt stavby.

(3) Kolaudácii podliehajú stavby a zmeny stavby, na ktoré bolo potrebné rozhodnutie o povolení stavby. Od kolaudácie stavby môže stavebný úrad v rozhodnutí o povolení stavby upustiť; ukončenie takejto stavby je stavebník povinný zaznamenať v informačnom systéme. Kolaudácii nepodliehajú stavby nadzemných a podzemných vedení verejných elektronických komunikačných sietí vrátane oporných a vytyčovacích bodov a ich zmeny; takúto stavbu je potrebné vytýčiť geodetom a zaznamenať v informačnom systéme. Kolaudácii ďalej nepodliehajú