dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 41 Overenie projektu stavby

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.42 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 41 Overenie projektu stavby

JUDr. Ivan Syrový, PhD.; Mgr. Ivan Poruban

§ 41

Overenie projektu stavby


(1) Stavebné práce možno uskutočňovať po overení projektu stavby, ak sa overenie projektu stavby vyžaduje. Začať stavbu a uskutočňovať stavebné práce je možné až po overení projektu stavby.

(2) Stavebný úrad overuje projekt stavby na žiadosť stavebníka. K žiadosti stavebník priloží projekt stavby, doložky súladu, ktorými dotknutý orgán a dotknutá právnická osoba overuje dodržanie podmienok zo záväzného stanoviska, záväzného vyjadrenia a rozhodnutia podľa osobitného predpisu a stavebník preukáže, že je vlastníkom pozemku alebo má iné práva k pozemku, ak to nebolo potrebné preukázať podľa § 19 ods. 2 v konaní o stavebnom zámere. K žiadosti o overenie projektu stavby pri stavebnej