dnes je 24.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 36 Prerokovanie návrhu stavebného zámeru

20.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.37 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 36 Prerokovanie návrhu stavebného zámeru

JUDr. Ivan Syrový, PhD.; Mgr. Ivan Poruban

§ 36

Prerokovanie návrhu stavebného zámeru


(1) Stavebník alebo ním poverený projektant je povinný doručiť prostredníctvom informačného systému návrh stavebného zámeru

a)obci, na ktorej území sa majú uskutočniť stavebné práce, na účel získania záväzného stanoviska, či je návrh stavebného zámeru v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce; ak ide o územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavu, zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ustanoví, či sa doručuje mestu, mestskej časti alebo obom,

b) samosprávnemu kraju, v ktorého územnom obvode sa majú uskutočniť stavebné práce, na účel získania záväzného stanoviska, či je návrh stavebného zámeru v