dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 3 Predmet úpravy

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 3 Predmet úpravy

Mgr. Ivan Poruban

§ 3

Predmet úpravy


(1) Dokumentácia stavby je ucelený súbor dokumentov, ktoré textovo opisujú a graficky znázorňujú stavbu. Súčasťou dokumentácie stavby je dokladová časť, ktorú tvorí súbor súvisiacich dokumentov. Dokumentáciu stavby tvorí projektová dokumentácia, realizačná dokumentácia a prevádzková dokumentácia. Projektová dokumentácia a realizačná dokumentácia stavby sa vedie v informačnom systéme pre územné plánovanie a výstavbu zriadenom podľa § 25 zákona o územnom plánovaní (ďalej len „informačný systém”).

(2) Projektová dokumentácia je súbor dokumentov o projektovej príprave stavby. Stupňami projektovej dokumentácie sú stavebný zámer, projekt stavby a vykonávací projekt.

(3) Stavebný zámer je základné textové a grafické vyjadrenie urbanisticko-architektonického a základného