dnes je 16.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 24 - Projektant

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.25 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 24 - Projektant

JUDr. Peter Kotvan

§ 24

Projektant


(1) Projektantovi je vyhradené vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie.

(2) Projektant uskutočňuje projektovú činnosť v rozsahu svojho oprávnenia. Ak projektant nemá oprávnenie vypracovať niektorú časť projektovej dokumentácie, je povinný na vypracovanie tejto časti projektovej dokumentácie zabezpečiť projektanta, ktorý má také oprávnenie.

(3) Ak je na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebných viacero projektantov a výsledná projektová dokumentácia je závislá od ich súčinnosti, stavebník zabezpečí generálneho projektanta. Generálny projektant, okrem oprávnení podľa odseku 2, zabezpečuje aj koordináciu projektantov častí projektovej dokumentácie a iných špecialistov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie a jej kompletizáciu a na