dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 16 Vyhradené činnosti vo výstavbe

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.17 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 16 Vyhradené činnosti vo výstavbe

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 16

Vyhradené činnosti vo výstavbe


(1) Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú činnosti vo výstavbe, ktorých kvalita a výsledok uskutočnenia majú rozhodujúci vplyv na to, aby stavba spĺňala základné požiadavky na stavby a všeobecné požiadavky na výstavbu. Vyhradené činnosti vo výstavbe môžu uskutočňovať len fyzické osoby, ktoré majú zákonom požadovanú profesijnú kvalifikáciu, autorizáciu alebo iné oprávnenie podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach, a to len v rozsahu oprávnenia. 

(2) Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak:

a) projektová činnosť,

b) stavebný dozor,

c) vedenie uskutočňovania stavebných prác a

d) vybrané geodetické a kartografické činnosti.

(3) Právnická