dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 15 Činnosti vo výstavbe

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.16 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 15 Činnosti vo výstavbe

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 15

Činnosti vo výstavbe


(1) Činnosťami vo výstavbe sú stavebné práce a iné odborné činnosti potrebné na zhotovenie stavby, zmenu stavby, stavebné úpravy, údržbu stavby a odstránenie stavby. 

(2) Ak sa na činnosti vo výstavbe vyžaduje odborná spôsobilosť, profesijná kvalifikácia, zdravotná spôsobilosť, preukaz alebo iné osvedčenie, môže ich uskutočňovať len fyzická osoba, ktorá spĺňa takúto požiadavku. 

(3) Právnické osoby môžu činnosti vo výstavbe, na ktoré sa vzťahuje niektorá požiadavka podľa odseku 2, uskutočňovať len prostredníctvom fyzických osôb, ktoré spĺňajú takúto požiadavku. 


K ods. 1

Prvý odsek komentovaného ustanovenia predstavuje legálne vymedzenie činností vo výstavbe. Za činnosti vo výstavbe na účely tohto zákona sa považujú stavebné práce