dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 13 Vytýčenie priestorovej polohy stavby

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.14 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 13 Vytýčenie priestorovej polohy stavby

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 13

Vytýčenie priestorovej polohy stavby


(1) Zhotovovať novú stavbu alebo prístavbu existujúcej stavby a uskutočňovať terénne úpravy a vonkajšie úpravy možno až po ich vytýčení geodetom v teréne; to neplatí, ak ide o stavebné úpravy, o dočasnú stavbu, o informačnú konštrukciu, o zmontovaný výrobok a o drobné stavby. 

(2) Vytýčenie priestorovej polohy stavby musí zodpovedať stavebnému zámeru a vytyčovacím výkresom priestorovej polohy stavby. Ak sa stavba zapisuje do katastra nehnuteľností, musí byť vytýčená geodetom. 

(3) Vytýčenie jednotlivých častí stavby sa uskutoční na základe vytyčovacích výkresov. O vytýčení stavby a o vyznačení polohy vytýčených bodov v teréne vyhotoví geodet stavby protokol o vytýčení priestorovej