dnes je 20.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 11 Nepovolené stavebné práce

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12 Komentár k zákonu č. 201/2022 Z. z. o výstavbe § 11 Nepovolené stavebné práce

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 11 

Nepovolené stavebné práce


(1) Stavebné práce, ktoré sa uskutočňujú bez ohlásenia alebo v rozpore s potvrdením o ohlásení, bez rozhodnutia o povolení stavby alebo v rozpore s ním, ak ide o jednoduchú stavbu, a ak sa vyžaduje overenie projektu stavby bez overenia projektu stavby alebo v rozpore s overeným projektom stavby, sú nepovolené stavebné práce. 

(2) Nepovolenými stavebnými prácami nie sú stavebné práce uskutočňované v súlade s mimoriadnymi podmienkami uskutočňovania stavebných prác pri mimoriadnych udalostiach podľa § 18


K ods. 1

Definícia nepovolených prác je nevyhnutná najmä preto, aby stavebné úrady mali oporu v zákone pri rozhodovaní o tom, či ide alebo nejde o nepovolené stavebné práce, resp. ľudovo nazývané čierne stavby.