dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 6 Orgány územného plánovania

4.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 6 Orgány územného plánovania

JUDr. Milan Sklenár, PhD

§ 6

Orgány územného plánovania


(1) Orgán územného plánovania je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy zodpovedný za obstaranie, prerokovanie, využívanie, dodržiavanie a pravidelnú aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa.

(2) Orgánmi územného plánovania sú

a) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),

b) orgány územnej samosprávy

1. obec,

2. samosprávny kraj.

(3) Činnosť orgánu územného plánovania na území vojenských obvodov zabezpečuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.


K ods. 1

V predmetnom ustanovení zákonodarca charakterizuje orgán územného plánovania, od