dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 6 Orgány územného plánovania

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.7 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 6 Orgány územného plánovania

JUDr. Milan Sklenár

§ 6

Orgány územného plánovania


(1) Orgán územného plánovania je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy zodpovedný za obstaranie, prerokovanie, využívanie, dodržiavanie a pravidelnú aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa.

(2) Orgánmi územného plánovania sú

a) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”),

b) orgány územnej samosprávy

1. obec,

2. samosprávny kraj.

(3) Činnosť orgánu územného plánovania na území vojenských obvodov zabezpečuje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

(4) Orgán štátnej správy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej