dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 36 Doručovanie

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.37 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 36 Doručovanie

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 36

Doručovanie


(1) Doručovanie v územnom plánovaní sa uskutočňuje elektronicky podľa zákona o e-Governmente.

(2) Doručovanie oznámenia o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie podľa § 29 ods. 5 a oznámenia o prerokovávaní územného plánu zóny podľa § 31 ods. 5 sa uskutočňuje aj verejnou vyhláškou. 


K ods. 1

Elektronizácia verejnej správy je jedným z hlavných cieľov posledných rokov a jedným z najvýraznejších posunov v rámci výkonu štátnej správy. Práve s touto skutočnosťou súvisí aj nevyhnutnosť zákonného ustanovenia komunikácie elektronickými prostriedkami, ktorá sa vykonáva v súlade so zákonom o e-Governemente.

V jednoduchosti je možné konštatovať, že z komentovaného ustanovenia vyplýva, že nielen orgán verejnej správy je povinný komunikovať