dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 35 Nečinnosť

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.36 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 35 Nečinnosť

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 35

Nečinnosť


Ak je orgán územného plánovania nečinný a nevydá záväzné stanovisko podľa § 24 ods. 4, príslušným na vydanie záväzného stanoviska sa stáva orgán územného plánovania zodpovedný za vyšší stupeň územnoplánovacej dokumentácie.


Keďže došlo k vylúčeniu aplikácie správneho poriadku na konania podľa zákona o územnom plánovaní, až na zákonom presne stanovené výnimky je vhodná inkorporácia ustanovenia riešiaceho situáciu, keď dochádza k nečinnosti orgánu územného plánovania. Uvedené platí o to viac, že predchádza vznikom zbytočných správnych súdnych sporov a čiastočne dokáže zabezpečiť to, aby účastníci konania nepristupovali k podaniu správnych žalôb na nečinnosť orgánu verejnej správy.

Predmetné ustanovenie veľmi jasne definuje postup a skutočnosti,