dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 28 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.29 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 28 Obstarávanie územnoplánovacích podkladov

JUDr. Peter Kotvan

§ 28

Obstarávanie územnoplánovacích podkladov


(1) Východiskovým podkladom pre obstaranie návrhu územnoplánovacej dokumentácie sú územnoplánovacie podklady.

(2) Orgán územného plánovania obstaráva územnoplánovacie podklady na základe vlastného podnetu alebo na základe podnetu inej osoby v rozsahu a obsahu potrebnom na

a) zistenie potreby obstarania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,

b) vypracovanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie,

c) obstaranie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a obstaranie a spracovanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.

(3) Orgán územného plánovania obstaráva územnoplánovacie podklady na základe existujúcich údajov o území vedených v