dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 27 Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.28 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 27 Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie

JUDr. Peter kotvan

§ 27

Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie


(1) Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie je činnosť orgánu územného plánovania, ktorú vykonáva prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, na zabezpečenie územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie vrátane jej zmien a doplnkov a najmenej raz za štyri roky na zabezpečenie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie, z vlastného podnetu alebo z podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo ak to vyplýva z podnetu orgánu uvedeného v odseku 2 písm. d).

(2) Orgán územného plánovania rozhodne o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie alebo obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie

a) na základe správy o stave