dnes je 14.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 26 Všeobecné ustanovenie

30.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.27 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 26 Všeobecné ustanovenie

JUDr. Peter kotvan

§ 26

Všeobecné ustanovenie


Proces územného plánovania podľa tohto zákona sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom informačného systému, ak tento zákon alebo zákon o e-Governmente neustanovuje inak.


§ 26

Informačný systém je upravený v § 25 zákona o územnom plánovaní. V zmysle § 36 zákona o územnom plánovaní sa doručuje podľa zákona o e-Governmente. Vzhľadom na stav elektronizácie na Slovensku, ale aj praktickosť a funkčnosť informačného systému boli do § 32 zákona o územnom plánovaní doplnené nasledovné pravidlá:

Ak sa doručuje elektronický dokument, ktorý je adresátovi dostupný prostredníctvom informačného systému, možno doručenie elektronického dokumentu vykonať doručením informácie s priamym odkazom na miesto, kde je prostredníctvom