dnes je 13.7.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 22 Územný plán obce

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.23 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 22 Územný plán obce

Mgr. Ivan Poruban

§ 22

Územný plán obce


(1) Územný plán obce je územnoplánovacia dokumentácia územia obce v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska a v súlade s Koncepciou územného rozvoja regiónu. Obec je povinná mať územný plán obce; táto povinnosť zaniká, ak je celé územie obce súčasťou územného plánu mikroregiónu. Územný plán obce, ktorá je mestom, sa nazýva územný plán mesta. Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a mesta Košice sa nazýva metropolitný územný plán.

(2) Ak sa na tom dohodnú dve alebo viacero obcí, môžu mať spoločný územný plán. Spoločný územný plán obstaráva na základe dohody jedna z dotknutých obcí. Takto spracovaný spoločný územný plán podlieha schváleniu zastupiteľstva všetkých dotknutých obcí.

(3) Územný plán obce určuje