dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 20 Koncepcia územného rozvoja regiónu

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.21 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 20 Koncepcia územného rozvoja regiónu

Mgr. Ivan Poruban

§ 20

Koncepcia územného rozvoja regiónu


(1) Koncepcia územného rozvoja regiónu je územnoplánovacia dokumentácia regiónu v rozsahu územného obvodu samosprávneho kraja zohľadňujúca ochranu životného prostredia, krajinné a kultúrne špecifiká a osobitosti riešeného územia regiónu za súčasného splnenia predpokladov na udržateľný územný rozvoj a tvorbu krajiny regiónu. Koncepcia územného rozvoja regiónu musí byť v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska.

(2) Koncepcia územného rozvoja regiónu určuje najmä

a) štruktúru osídlenia,

b) krajinnú štruktúru,

c) zelenú infraštruktúru,

d) dopravnú infraštruktúru,

e) technickú infraštruktúru,

f) vybavenosť,

g) kultúrne dedičstvo,

h) ochranu a využívanie prírodných zdrojov,

i)