dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 19 Koncepcia územného rozvoja Slovenska

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.20 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 19 Koncepcia územného rozvoja Slovenska

Mgr. Ivan Poruban

§ 19

Koncepcia územného rozvoja Slovenska


(1) Koncepcia územného rozvoja Slovenska je územnoplánovacia dokumentácia celého územia Slovenskej republiky, ktorá určuje hlavné smery komplexného rozvoja Slovenskej republiky. Stanovuje základné podmienky a vytvára predpoklady pre udržateľný územný rozvoj Slovenskej republiky a jej regiónov s určením rámcových požiadaviek štátu z hľadiska ochrany, obnovy a tvorby krajiny, ochrany prírody, ochrany, zachovania a rozvíjania historického a kultúrneho dedičstva, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, obrany a bezpečnosti štátu a z hľadiska dodržania medzinárodných záväzkov v oblasti životného prostredia a územného rozvoja.

(2) Koncepcia územného rozvoja Slovenska určuje najmä

a)