dnes je 15.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 16 Územnoplánovacie podklady

16.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.17 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 16 Územnoplánovacie podklady

Mgr. Ivan Poruban

§ 16

Územnoplánovacie podklady


(1) Územnoplánovacími podkladmi sú územnotechnické podklady a územná štúdia.

(2) Územnoplánovacie podklady majú textovú formu a grafickú formu. Územnoplánovacie podklady v grafickej forme, ktoré sú mapovými podkladmi a modelmi, sú podklady vedené v záväzných geodetických referenčných systémoch.

(3) Územnotechnické podklady popisujú skutočný stav na území, obsahujú údaje o aktuálnom stave využívania územia, o jeho urbanistických hodnotách, o stave a hodnotách krajiny, jej zložiek, o obmedzeniach využívania územia z dôvodu vlastností a daností územia a o zámeroch na uskutočnenie zmien na území.

(4) Územnou štúdiou sa posudzujú možnosti udržateľného územného rozvoja, overujú sa podmienky zmien na území a navrhujú