dnes je 23.4.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 1 Predmet úpravy

21.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2 Komentár k zákonu č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní § 1 Predmet úpravy

JUDr. Klaudia Popélyová

§ 1

Predmet úpravy


Tento zákon upravuje územné plánovanie, pôsobnosť orgánov územného plánovania, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v územnom plánovaní a informačný systém územného plánovania a výstavby (ďalej len „informačný systém“). 


Zákon o územnom plánovaní upravuje proces územného plánovania, pôsobnosť orgánov pôsobiacich na úseku územného plánovania, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v územnom plánovaný a napokon upravuje informačný systém územného plánovania a výstavby.

Zákon o územnom plánovaní pracuje so zámerom zákonodarcu zjednodušiť postupy podľa tohto zákona a zároveň zabezpečiť väčšiu transparentnosť. Táto by mala byť zabezpečená najmä tým, že sa vytvorí informačný systém, cez ktorý sa bude