dnes je 16.4.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 46 Projektant

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 46 Projektant

Ing. Vasil Ivanov

§ 46

Projektant

(1) Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný. Projektant je povinný prizvať na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej dokumentácie alebo projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám.

(2) Projektant je povinný v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok navrhovať nové budovy a významne obnovované existujúce budovy s využitím vhodných stavebných konštrukcií, alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a