dnes je 28.5.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 43a - Členenie stavieb

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 43a - Členenie stavieb

JUDr. Martina Kostková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 43a

Členenie stavieb

(1) Stavby sa podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby a inžinierske stavby.

(2) Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodné a určené na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusia mať steny, ale musia mať strechu. Podľa účelu sa členia na bytové budovy a nebytové budovy.

(3) Inžinierske stavby sú

a) diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,

b) železničné, lanové a iné dráhy,

c) pohybová plocha vrátane jej pásov, odpútacia a dosadacia plocha a plocha konečného priblíženia a vzletu určené na vzlety, pristátia, rolovanie a státie lietadiel,

d) mosty, nadjazdy,