dnes je 18.6.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutie

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 39 - § 40 Územné rozhodnutie

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Kostková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Územné rozhodnutie

§ 39

(1) V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území, a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do