dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 37 - §38a Podklady územného rozhodnutia

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 37 - §38a Podklady územného rozhodnutia

Ing. Vasil Ivanov, PhD., JUDr. Martina Jenčová


Podklady územného rozhodnutia

§ 37

(1) Podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.

(2) Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi