dnes je 19.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 24 - § 25 Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 24 - § 25 Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie

Ing. Vasil Ivanov, JUDr. Martina Kostková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 24

Podklady na schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie

Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, predloží schvaľujúcemu orgánu správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach, návrh územnoplánovacej dokumentácie a návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.Komentár k § 24

Zákon ustanovuje povinnosť obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie predložiť schvaľujúcemu orgánu správu o prerokovaní územnoplánovacej