dnes je 28.3.2023

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 19 - § 19a Náklady na obstaranie

3.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 19 - § 19a Náklady na obstaranie

Ing. Vasil Ivanov

§ 19

Náklady na obstaranie

Náklady spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie uhrádza orgán územného plánovania, ktorý ju obstaráva. Orgán územného plánovania môže však požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej dokumentácie.


Komentár k § 19

Pri financovaní obstarávania územnoplánovacej dokumentácie platí zásada, že cenu za vypracovanie dokumentácie uhrádza orgán, ktorý dokumentáciu obstaráva. Zákon však umožňuje v prípade, že obstaranie územnoplánovacej dokumentácie je vyvolané zámermi ďalších orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo fyzických osôb, aby sa tieto