dnes je 30.5.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 143 - § 145 Záverečné ustanovenia

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 143 - § 145 Záverečné ustanovenia

Ing. Vasil Ivanov, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Záverečné ustanovenia

§ 143

Podrobnosti o

a) obsahu rozhodnutí, návrhov na jeho vydanie a rozsahu a obsahu prikladanej dokumentácie, ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,

b) všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.


Komentár k § 143:

Úrad vydáva všeobecne záväzný právny predpis, ktorým budú stanovené podrobnosti obsahu rozhodnutí, návrhov na jeho vydanie a rozsahu a obsahu prikladanej dokumentácie, ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných