dnes je 19.4.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 139b Pojmy stavebného poriadku

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 139b Pojmy stavebného poriadku

Ing. Vasil Ivanov. JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 139b

Pojmy stavebného poriadku

(1) Jednoduché stavby sú

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie a môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, alebo majú dve nadzemné podlažia s plochou strechou a môžu mať aj jedno podzemné podlažie,

b) stavby na individuálnu rekreáciu,

c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,

d) oporné múry,

e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m,

f) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2.

(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa