dnes je 30.5.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 139b Pojmy stavebného poriadku

12.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 139b Pojmy stavebného poriadku

Ing. Vasil Ivanov. JUDr. Martina Kostková, JUDr. Marek Šmid

§ 139b

Pojmy stavebného poriadku

(1) Jednoduché stavby sú

a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,

b) stavby na individuálnu rekreáciu,

c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,

d) oporné múry,

e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m,

f) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m².

(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30