dnes je 25.7.2024

Input:

Komentár k stavebnému zákonu § 131 - § 133 Evidencia a ukladanie dokumentácie

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k stavebnému zákonu § 131 - § 133 Evidencia a ukladanie dokumentácie

Ing. Vasil Ivanov

PhD.

Evidencia a ukladanie dokumentácie

§ 131

(1) Územnoplánovaciu dokumentáciu a všetky podklady k nej, ako aj doklady o prípadných zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie je povinný evidovať a ich ukladanie zabezpečovať orgán územného plánovania, ktorý územnoplánovaciu dokumentáciu obstaráva.

(2) Územné rozhodnutia a všetky písomnosti týkajúce sa územných rozhodnutí a rozhodnutí o ochrane objektov, chránenom území a ochrannom pásme, vydávané podľa osobitných predpisov vrátane prípadných zmien a doplnkov je povinný evidovať a ich ukladanie zabezpečovať príslušný stavebný úrad.


Komentár k § 131

Územnoplánovaciu dokumentáciu, vrátane všetkých podkladov k tejto dokumentácii ako aj doklady o prípadných zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie